Weidevogelbeheer

Er zijn vele soorten weidevogels te vinden in onze polder. In de onderstaande tabel is een overzicht gemaakt van welke soorten nesten we de afgelopen jaren hebben beschemd.

Beschermde nesten voor het gehele gebied van De Wetering

 

jaar

2009

2010

2011

2012

                   2013       2014           

oppervl. (ha)

818

843

838

848

                    904                                   

scholekster

122

100

100

101

104         121

kievit

362

294

351

180

                 211         194                 

grutto

145

145

133

117

                  142         125                  

tureluur

90

72

85

57

                     91           97                    

slobeend

14

33

19

21

                    11           15                    

zomertaling

0

2

3

1

                   0            0                     

wintertaling

0

2

1

1

             0            0               

zwarte stern

27

18

14

19

                    12           20                       

kuifeend

2

6

8

0

                   1            3                     

veldleeuwerik

1

0

0

0

                      0            0                        

watersnip

0

0

0

0

                     0            0                        

wulp

 

   

 

 

                     1             0                        

totaal

763

672

715

497

                  573          575