Nieuws

Zwarte Stern 2016

In juni 2016 op de foto gezet door Roel van Dijk.

Gruttojong 2015

Roel van Dijk maakt vaak prachtige foto's van de weidevogels in de polder. In april 2015 kwam dit gruttonest uit.

18 maart 2015 1e Kievitsnest gevonden

1e Kievitsnest 2015 bij ANV De Wetering

Op 18 maart 2015 is het 1ste Kievitsnest gevonden achter de boerderij bij Frank Luyben door Gerda.

Het weidevogelseizoen is weer geopend in ons gebied!

Wandeling langs bloemrijke slootkanten op 6 september 2014

Op zaterdag 6 september 2014 organiseert de agrarische natuurvereniging “De Wetering” (www.anvde wetering.nl) een wandeling langs de bloemrijke slootkanten van het grasland gelegen aan de dijk van ”de  Drooggemaakte polder aan de  westzijde te Aarlanderveen”. Door verschralingsbeheer zijn planten zoals, moeras vergeet-mij-nietje, moerasrolklaver, watermunt, egel boterbloem weer volop aanwezig. Dit beheer wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Landschapsfonds Alphen.

U kunt tevens genieten van het mooie uitzicht tijdens de wandeling op de dijk.

 De wandeling start bij boerderij “De vooruitgang” van de fam. Verduin, Achtermiddenweg 3 te Aarlanderveen. Vanaf 10.30 uur bent u welkom. De wandeling start om 11.00 uur en zal ongeveer een uur duren. De heer Gert Jan Schouten van het IVN zal u rondleiden.  

Wij raden u aan goede wandelschoenen of laarzen aan te trekken.

17 maart 2014 1e Kievitsnest gevonden

Op maandag 17 maart 2014 zijn de eerste nesten gevonden bij Jaap Stapper en Sjaak Wijsman. Een mooi begin van het weidevogelseizoen!

Jaarvergadering 24 maart 2014

Aan:   De leden en hun vrijwilligers, donateurs en

          genodigden

 

Aarlanderveen, maart 2014

 

Namens het bestuur van de Wetering, Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Aarlanderveen/Zwammerdam, nodig wij u uit voor de Jaarbijeenkomst Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en aansluitend de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op

 Maandag 24 maart 2014 in

café restaurant Het Oude Rechthuis Dorpsstraat 40 te Aarlanderveen

aanvang 20.00 uur

Persbericht 5-11-2013

Meer grutto’s in de polders bij Aarlanderveen

In het werkgebied van de agrarische natuur vereniging De Wetering was er in 2011 en in 2012 een afname van het aantal nesten van grutto’s. Ondanks het koude en droge voorjaar is het aantal nesten dit jaar met 142 weer terug gekomen op het niveau van voor 2011. Ditzelfde geldt ook voor het aantal nesten ( 91) van de tureluur. Met het aantal nesten van de kievit gaat het minder goed. Een aantal jaren geleden zijn de kieviten geclusterd gaan broeden op maispercelen. In 2012 is de oppervlakte  met mais teruggegaan van  12 ha. naar 2 ha. Mogelijk dat toen de kieviten elders zijn gaan broeden, waardoor het aantal in dit gebied sterk is verminderd.

 

De veehouders in dit gebied beschermen de nesten tegen vertrapping door vee en tegen beschadiging door oogstwerkzaamheden. Verder wordt voor de jonge weidevogels op 120 ha niet eerder gemaaid dan 1 juni en wordt aanvullend hierop dichtbij de nesten het maaien nog langer uitgesteld. Alles hebben de veehouders niet in de hand. Zo zijn er de grillen van de natuur. Roof door vossen, kraaien of buizerds kan de inzet van de veehouders frustreren.

Landelijk is er een afname in het aantal grutto’s en tureluurs. Het is dan ook opmerkelijk dat in dit gebied het aantal grutto’s en tureluurs redelijk stabiel blijft.

Bij de overheid zijn er twijfels over het nut van agrarisch natuurbeheer. In dit gebied  kan worden geconstateerd dat weidevogels en veehouderij goed samen gaan.

 

Voor nadere informatie: Walter Pieterse, tel: 0172-573642,
                                                                         e-mail:walterpieterse@kpnmail.nl

 

De agrarische natuurvereniging aanwezig op de open monumentendag 2013!

Tijdens de Open Monumentendag op 14 september was de agrarische natuurvereniging "De Wetering" aanwezig op de boerderij "Lindenhove" aan de Lindenhovestraat 12, Zwammerdam.
Boerderij Lindenhove is een typisch Rijnstreekse boerderij met zomerhuis en is de naamgever van deze straat in Zwammerdam. De agrarische natuurvereniging "De Wetering" heeft deze dag uitleg gegeven over hun werk in deze mooie polder en over de "macht en pracht" van de boerennatuur.

 
 
 
 

Aankondiging boerenwandelpadenweekend 29 juni 2013

24. mei, 2013
Boerenwandelpadenweekend 29 juni 2013Polderwandeling Molenviergang Aarlanderveen
Met deze wandelroute komt u langs de Molenviergang van Aarlanderveen en kunt u een rondwandeling maken dwars door de polders en langs de molens van de Molenviergang. De enige molenviergang ter wereld die nog echt werkt is dus met recht een cultuurhistorische wereldattractie! U loopt langs een oud wandelpad door de weilanden langs de Kerkvaart. Vele duizenden turfschepen hebben deze vaart gebruikt om de turf naar de Oude Rijn te loodsen. Bij de voetbrug over de Grote Wetering hebt u een prachtig uitzicht over de polder. Tijdens de wandeling krijgt u onderweg nog meer informatie over de vele wetenswaardigheden en wordt u attent gemaakt op bijzondere details. De wandeling is officieel bewegwijzerd (geel-rode pijlen) vanaf het NS station Alphen aan den Rijn en is ong. 6 km lang (exclusief aanlooproute van ca. 4 km).Ook kunt u starten vanuit Café Restaurant het Oude Rechthuis, dorpsstraat 40 te Aarlanderveen. U kunt een kijkje nemen op Boerderij De Vooruitgang Achtermiddenweg 3. www.boerderijdevooruitgang.nl Voordat u Molen 2 bereikt loopt u een klein stukje verder naar deze boerderij.
Indien u een langere wandeling wenst (ca. 18 km) dan kunt u deze koppelen aan het Veldzichtpad. U kan dan op zaterdag 29 juni een bezoek brengen aan Hoeve Molenweide, Lindenhovestraat 8a, Zwammerdam. www.hoevemoleneweide.nl Start- of eindpunt van deze wandeling is dan NS station Alphen en NS station Bodegraven.Honden zijn niet toegestaan en tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni zijn delen van de wandeling gesloten. De plaatselijke agrarische natuurvereniging De Wetering is bij deze wandeling betrokken en biedt u onderweg iets lekkers aan!
1. mei, 2013
Uit het Witte Weekblad
ALPHEN AAN DEN RIJN
De Stichting Landschapsfonds Alphen aan den RIjn is enige jare terug opgericht door de gemeente met het doel de landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied van Alphen in stand te houden dan wel te verhogen. Woensdagavond 24 april woerdt er in het bezoekerscentrum De Vlinder aan de Burgermeester Bruinslotsingel een groot contract ondertekend worden met de Agrarische Natuurvereniging De Wetering voor het beheer van bijna 4 km aan slootranden in de Noord- en Zuideinder polder. Het is de bedoeling dat deze meer bloemrijk worden en dat burges van Alphen daar ook meer van kunnen genieten. Wethouder van Velzen zal mee ondertekenen. Een fraaie mijlpaal in het werk van de SLA.